Sali na sa GCash Pera Outlet Voucher Promo!

Maaaring makakuha ng P50 Voucher sa Gcash Pera Outlet Transaksyon!
December 8 – January 31, 2022

Promo ends in
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Promo Mechanics

1. Makakuha ng P50 GCash Universal Voucher sa iyong GCash wallet. Paabutin lamang ng at least P500 ang iyong total GCashPO transactions sa GCash Pera Outlet until January 31, 2022. Magagamit ang GCash Pera Outlet para sa Cash In, Cash Out, Pay Bills at Claim Padala ng mga suki sa iyong tindahan.

2. Ang promo na ito ay valid mula December 8, 2021 – January 31, 2022 para sa ‘cumulative’, o pinagsama-samang GCash Pera Outlet transactions. Ang voucher ay magagamit hanggang February 28, 2022.

3. Piling GCash Sari-Sari Stores lang ang pwedeng sumali sa promo. Makakakuha ng promo message ang mga Sari-Sari Stores na eligible sa GCash Pera Outlet Voucher Promo.

4. Ang mga SSS owners na napatunayang umabuso o nandaya sa mga ongoing o completed GCash promos ay agad na madi-disqualify sa GCash Pera Outlet Voucher Promo.

5. Isang beses lang pwedeng makakuha ng GCash Universal Voucher ang bawat Sari-Sari Store na kwalipikado sa promo. Ito ay nakabatay sa impormasyon na sinubmit sa GCash account registration and/or sa identity markers na gamit ng GCash mula sa kabuuan ng GCash base.

6. Para sa mga makakakuha ng vouchers, ang promo na ito ay hindi maaaring gamitin kasabay ng ibang GCash voucher promotions.

7. Ang pamamahagi ng P50 GCash Universal Voucher para sa mga kwalipikadong Sari-Sari Stores na sumali sa promo ay tuwing Miyerkules. Halimbawa, kung nakumpleto ng Sari Sari Store ang minimum P500 required na value ng GCashPO transactions mula Lunes hanggang Linggo ng linggong ito, matatanggap niya ang P50 GCash Universal Voucher sa susunod na Miyerkules.

Frequently Asked Questions

Para sumali, dapat ay makatanggap ka ng promo notification via text mula sa GCash. Kapag nakatanggap ng promo notification, gawin ang mga sumusunod na transaksyon sa GCash Pera Outlet: Cash In, Cash Out, Pay Bills, at Claim Padala. Dapat ay umabot ng at least P500 ang kabuuang halaga ng iyong mga GCashPO transactions hanggang January 31, 2022 makakakuha ka ng P50 voucher mula sa Gcash.

Ang GCash Pera Outlet Voucher Promo ay valid mula December 8, 2021 – January 31, 2022 para makabuo ng P500 sa iyong ‘cumulative’ o pinagsama-samang GCashPO transactions. Ang voucher naman ay magagamit hanggang February 28, 2022.

Ang GCash Voucher Promo ay available sa selected Sari-Sari Stores lamang. Ang mga eligible Sari-Sari Stores ay makakakua ng promo notification via text.

Oo. Ang bawat Sari-Sari store ay isang (1) beses lang pwedeng makakuha ng P50 voucher sa kabuuan ng promo duration.

Meron. Kinakailangan na umabot ng P500 ang ‘cumulative’ o pinagsama-samang transaksyon mo sa GCash Pera Outlet hanggang January 31, 2022. Ang mga serbisyong valid para sa promo ay Cash In, Cash Out, Pay Bills, at Claim Padala.

Back to Promos